Boeiend onderwijs start bij de zaakvakken

Thematisch leren in groep 5 t/m 8

Onderzoekend leren vergroot de betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve en 21e eeuwse vaardigheden als kritisch en creatief denken. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn.

thematafel Nederland gecomprimeerd

Thematisch onderzoekend leren

Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik combineer onderzoekend leren met de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) en maak daar thema’s van. Door thematisch werken creëer je samenhang en zorg je dat leerlingen relaties tussen de verschillende domeinen zien waardoor wereldoriëntatie meer betekenis en diepgang krijgt. 

Methodes als basis voor thematisch werken

Een thema begint met een prikkelende start waarbij voorkennis wordt opgehaald, de onderzoeksvragen worden bedacht en voor een interessant eindproduct wordt gekozen. Vervolgens gaan de kinderen kennis opdoen, vaardigheden oefenen en inzichten verwerven. Voor de kennis gebruiken we de aanwezige methoden voor aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. Hierdoor verwerven kinderen basiskennis en weet je als leerkracht zeker dat alle kerndoelen aan bod komen. Qua vaardigheden gaat het om de stappen in de onderzoekscyclus, 21e eeuwse vaardigheden maar ook het toepassen van allerlei taal, techniek en beeldende vaardigheden. Uiteindelijk werkt de groep toe naar het eindproduct. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een filmpje is leidraad geweest voor de kennis die de groep moest opdoen om dit vorm te geven.

thematisch onderzoekend leren e1578921032760

Toewerken naar vaste thema’s die aan elkaar linken

De leerkracht heeft bij deze thematisch aanpak een belangrijke rol in het creëren van inzicht. Tijdens minilessen legt de leerkracht als meer wetende partner relaties tussen de verschillende domeinen binnen een thema en verbindingen tussen de verschillende thema’s die in een jaar aan bod komen. De thema’s zijn namelijk op zo’n manier opgebouwd dat onderwerpen en kerndoelen elkaar versterken. Zo is Europa na WO II ontstaan om te voorkomen dat zoiets ooit nog zou gebeuren en komt als thema dan ook na het thema over de wereldoorlogen.   

De leerkrachten die ik hierbij begeleid, werken twee jaar met mij samen aan de thema’s voor de groepen 5-8. Na deze ontwerpfase worden dit vaste thema’s die jaarlijks kunnen worden ingezet.  

Begeleiding op maat

In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt thematisch onderzoekend leren op een passende manier ingevoerd. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Daarom is er in een traject nauwe samenwerking met de directeur en/of de stuurgroep. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig gefundeerd proces naar thematisch werken. 

Meer informatie over deze aanpak of wil je bespreken wat de mogelijkheden voor jouw school zijn? Neem contact op via info@tesselvanderlinde.nl 

Samenwerking

Vanwege het succes van Thematisch Onderzoekend Leren werk ik nauw samen met Esther Mestebeld van Dunia Onderwijsadvies. Esther is een bevlogen onderwijsadviseur die vol enthousiasme leerkrachten begeleidt bij thematisch onderwijs in de groepen 5-8. Ze stelt vragen, luistert goed en denkt mee. Ze zet leraren in hun kracht en ontwikkelt zo samen met een team een passend, haalbaar traject waarbij het beste uit leerling en leerkracht wordt gehaald! 

Esther Mestebeld | Dunia Onderwijsadvies is bereikbaar via esther@dunia-onderwijs.nl en/of via 06 21944751.

Esther Mestebeld 11 scaled