Thematiseren gecombineerd met boeiende onderzoeksvragen

Kleuters in de 21e eeuw

Bij de methodiek Kleuters in de 21e eeuw draait het om thematiseren, onderzoekend leren en een betekenisvol aanbod passend bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat lukt het beste als thema’s en activiteiten echt betekenis voor hen hebben. Dan ontstaat betrokkenheid en ruimte voor fantasie spel, oprechte vragen en echte inbreng.

Denk kritisch na over je thema's: hoe speel je herfst?

Als leerkracht speel je hierbij een belangrijke rol. Voordat je een thema kiest, denk je eerst kritisch na over de mogelijkheden. Is het onderwerp herkenbaar? Heeft het werkelijk betekenis? Begrijpen kinderen wat er gespeeld kan worden? Biedt het thema kansen voor alle spelfases binnen het rollenspel? Leren de kinderen hun eigen omgeving kennen en begrijpen? Kunnen ze op onderzoek uitgaan? Kunnen er spullen worden gemaakt die voor verdieping van het spel zorgen? Zie je mogelijkheden om taal- en rekendoelen of knutseltechnieken in deze plannen te verwerken? Eerst denken en dan pas doen. Een leuk idee voor een thema is niet genoeg!  

Spelend leren met Kleuters

Creëer een uitdagend, gevarieerd en beredeneerd aanbod

Vervolgens ga je met pakkende activiteiten van start. Zo ligt er ineens een drolletje in de kring waarmee het thema de hond tot leven komt. Samen met de kinderen geef je inhoud aan het thema met als doel om tot interessante gesprekken, betekenisvolle opdrachten in de werkplaats en boeiend rollenspel te komen. Bij de gesprekken daag je uit tot nadenken. In de werkplaats, waar we spullen maken waarvan we hebben ontdekt dat we deze nog missen, zoals een nummerbord op de auto of een kluisje in het zwembad, heb je zelf duidelijke doelen voor ogen. Bij het spel sluit je aan bij de verschillende spelfases en begeleid je kleuters om een stapje verder te komen in hun spelontwikkeling.      

Koppel je doelen aan de spelhoeken

De 21e vaardigheden komen in deze aanpak ruim aan bod: je daagt kinderen uit tot creativiteit en probleemoplossend denken bij de betekenisvolle knutselopdrachten, tot communiceren en kritisch denken bij de ingebrachte problemen, en tot sociale culturele vaardigheden en inzichten bij de ontdekkingen over de gang van zaken in de echte wereld.

Kleuters leren door deze methodiek holistisch: zoveel mogelijk activiteiten hebben samenhang, leiden tot taal/denken, verdiepen de kennis, de inzichten en het spelend leren. Vaardigheden krijgen betekenis omdat ze steeds aan een interessante context zijn verbonden.

Maak tijd voor spelbegeleiding

Door deze werkwijze creëer je een gevarieerd, beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd aanbod waarbij minder nadruk ligt op losse lesjes of kringen. Je creëert tijd om het spel te volgen en te verrijken, en zorgt dat rollenspel echt tot ontwikkeling kan komen.

kleuters in de 21e eeuw

Kies voor een digitale cursus of een traject op maat op je eigen school

De methodiek Kleuters in de 21e eeuw bied ik als digitale cursus of als traject op maat aan. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar. Voor een traject op maat met je eigen onderbouw team kom ik bij jullie op school.  

Alle informatie over de cursussen die voor het schooljaar 2023-2024 gepland staan, vind je vanaf half mei 2023 op de pagina cursusaanbod. Daar vind je ook het inschrijfformulier. Voor een traject op maat kan je contact opnemen.