Kennismaking & inspiratie

Workshops

Naast open inschrijving kan je ook een workshop voor je eigen team of MT inkopen. Als schoolleider kan je een privésessie boeken. Voor de mogelijkheden en kosten kan je contact opnemen. In de regel ontvang je binnen twee dagen een reactie. 

Open inschrijving

Workshop
Spelend leren voor schoolleiders

Als schoolleider besef je niet altijd dat de kleuterbouw jou nodig heeft. Je laat het graag aan de professionals over. Of je hebt een methode of ontwikkelingsvolgsysteem ingevoerd waarmee een beredeneerd aanbod op papier aanwezig is. Maar hoe wordt het onderwijs aan kleuters bij jou op school eigenlijk vormgegeven? Vanuit welke visie worden keuzes gemaakt en hoe zie je dat terug? In hoeverre heb jij zicht op hoe kleuters leren en wat ze daarbij nodig hebben? 

Om dit te kunnen inschatten heb je kennis van zaken nodig, besef je je dat een kleuter anders leert dan een schoolkind en begrijp je dat schoolbrede afspraken of methoden maar gedeeltelijk in de kleuterbouw kunnen worden ingevoerd.

Om meer kennis over kleuteronderwijs te krijgen, bied ik de workshop Spelend leren voor schoolleiders. Als je inhoudelijk betere gesprekken wilt voeren, als je vragen wilt stellen over hetgeen je ziet en ontwikkelingen wilt kunnen duiden kan deze workshop daar een aanzet toe zijn. 

De kosten voor deelname bedragen € 125,- p.p. voor een workshop van maximaal 2 uur. Voorafgaande aan de workshop krijg je een factuur toegestuurd. Zodra je deze hebt ontvangen is je deelname definitief.

De workshop wordt op de volgende momenten georganiseerd: 

Op dit moment staan er geen workshops gepland. 

Open inschrijving

Workshop
Soepel naar groep 3

Deze workshop is speciaal voor leerkrachten in groep 3 die willen zorgen dat de overgang van kleuters naar groep 3 soepeler verloopt.

In deze workshop leer je hoe je al vanaf de eerste dag van het schooljaar beter aansluit bij de behoeften van de ‘kleuters’ die dan starten met groep 3. Je krijgt tools in handen om aan te sluiten bij de werkwijze die de kinderen in de groepen 1 en 2 gewend waren en kunt daarbij beter rekening houden met de verschillen in de groep.  

Door deze workshop word je je nog bewuster van de verschillen tussen de aanpak bij de kleuters en in groep 3, en welke invloed jij daarin hebt. Ik ga je laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn dan een klassikale aanpak!   

Deze workshop is zinnig als je kritisch durft te staan t.a.v. de leesmethode en keuzes durft te maken waarmee de methode jouw werk in groep 3 ondersteunt en je deze niet slaafs wilt volgen.             

De kosten per deelnemer bedragen € 125,-. De workshop duurt maximaal 2 uur. Voorafgaande aan de workshop krijg je een factuur toegestuurd. Zodra je deze hebt ontvangen is je deelname definitief.

De workshop wordt op de volgende momenten georganiseerd: 

Op dit moment staan er geen workshops gepland.

Open inschrijving

Workshop
Waarom komen ze niet tot spel?

Veel leerkrachten creëren prachtige hoeken en vinden spelen belangrijk  maar zien in hun eigen groep dat veel kinderen niet dat spel spelen dat zij voor ogen hadden. Hoe komt dat? Hoe kan je zorgen dat dat beter loopt?    

Met deze workshop inspireer ik leerkrachten om kritisch naar thema’s te kijken; waar let jij op als je een thema kiest? We gaan daarbij in op het verschil tussen thematisch leren en thematiseren. 

Vervolgens gaan we verder kijken naar aspecten die voor kinderen belangrijk zijn om tot rollenspel te komen en hoe jij daar als leerkracht in kunt bijdragen. 

Tot slot geef ik je een aantal ideeën voor thema’s waarin het spel en de spelontwikkeling centraal staan.   

De kosten bedragen € 125,- p.p. voor een workshop van maximaal 2 uur. Voorafgaande aan de workshop krijg je een factuur toegestuurd. Zodra je deze hebt ontvangen is je deelname definitief.

De workshop wordt op de volgende momenten georganiseerd. 

Er staan op dit moment geen workshops gepland.  

Onderstaande workshops kunnen op aanvraag door scholen, besturen, academie’s en samenwerkingsverbanden worden ingekocht.      

Rollenspel en spelbegeleiding

Door deze workshop leer je hoe het rollenspel van kleuters zich ontwikkelt en hoe je dat als leerkracht vervolgens kunt stimuleren en begeleiden. we gaan in op het belang van de 3 V’s; volgen, verbinden en verrijken, en op de kenmerkende elementen van rollenspel. Je wordt je ervan bewust dat de keuze en de duur van een thema van invloed is op het rollenspel van jouw kleuters. 

Door deze workshop vergroot je je inzicht in rollenspel en spelbegeleiding 

Een soepele overgang van groep 2 naar 3

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar 3 nog verre van soepel. In deze workshop zoeken de leerkrachten van groep 2 en 3 samen naar de knelpunten en naar mogelijke oplossingen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind en begrip voor elkaars werk centraal. 

Door deze workshop worden de leerkrachten zich bewust van de mogelijkheden om een soepelere overgang van groep 2 naar 3 te creëren. 

Spelend leren voor schoolleiders

Wanneer je als directeur het onderwijs in de onderbouwgroepen wilt duiden of beredeneerde keuzes t.a.v. de visie wilt kunnen maken, is het belangrijk om kennis over het huidige kleuteronderwijs te hebben.

In deze workshop laat ik directeuren zien waarom spel voor jonge kinderen belangrijk is en wat het verschil is tussen kennisgericht en spelgericht thematisch denken. Ik ga in op de kansen voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en onderzoekend & ontwerpend leren. Daarnaast gaat het over het beredeneerd en gedifferentieerd behalen van doelen zonder dat de onderbouw in een lesjesfabriek verandert.