Thematisch spelend en onderzoekend leren

Als je wilt dat onderwijs meer betekenis heeft

Tessel van der Linde 2

Thematisch spelend en onderzoekend leren biedt zowel kinderen als leerkrachten een interessante werkomgeving. Als leerkracht doe je ertoe. Je denkt na over wat je met het thema wilt bereiken en wat jouw kinderen daarvoor nodig hebben. Bij thematisch spelend en onderzoekend leren zorg je voor een rijke leeromgeving en ontwikkel je leerkrachtvaardigheden waarmee je kinderen in hun rollenspel en bij onderzoeksvragen beter kunt begeleiden.       

Mijn aanbod

Spelend, onderzoekend én ontwerpend leren

Kleuters in de 21e eeuw

Deze aanpak heet niet voor niets Kleuters in de 21 eeuw. Je leert hoe je kleuters vanuit betekenisvolle thema’s uitdaagt tot spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. De thema’s bieden op deze manier een kansrijke basis voor de brede ontwikkeling en de 21e eeuwse vaardigheden!

Een soepele overgang tussen groep 2 en groep 3

Thematisch leren in groep 3 en 4

Door in groep 3 en 4 te kiezen voor thematisch spelend en onderzoekend leren, en een minder klassikale aanpak, ontstaat een dynamische thematische werkwijze die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Je leert hoe je, naast je methodes voor rekenen en taal, vorm geeft aan thematisch spelend en onderzoekend leren in groep 3 en 4 zodat je kinderen kunt uitdagen in thematisch rollenspel, onderzoeksvragen en betekenisvolle creatieve taalactiviteiten.  

Boeiend onderwijs vanuit de zaakvakken

Thematisch leren in groep 5 t/m 8

Thematisch leren vergroot de betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden als kritisch en creatief denken. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn.

Begeleiding

Maatwerk

Bij een traject draait het om de vraag wat jullie als team nodig hebben. Het gaat om één of meerdere studiemomenten waarin de inhoud zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vragen van het team. 

Cursus

Vanaf september 2021 kan je weer meedoen aan een van mijn cursussen: Kleuters in de 21e eeuw, Thematisch leren in een groep 2-3 of Thematisch leren in groep 3 en 4. Iedere cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar.  

Workshop

Ik bied verschillende inspirerende workshops aan. Deze kunnen door scholen, besturen, academie’s en/of samenwerkingsverbanden worden geboekt. Voor individuele leerkrachten plan ik regelmatig open workshops. 

Contact

Heb je een vraag of wil je thematisch spelend en onderzoekend leren ook op jouw school implementeren? Je ontvangt in de regel binnen twee dagen een reactie.