Kennismaking & inspiratie

Workshops

Vanwege de huidige Coronamaatregelen verzorg ik mijn workshops tot nader bericht digitaal. Mijn workshops zijn zowel praktisch als inspirerend. Ik zorg voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Een workshop duurt maximaal 2 uur.

Naast open inschrijving kan je ook een workshop voor je eigen team of MT inkopen. Als schoolleider kan je ook een privésessie boeken. Voor de mogelijkheden en kosten kan je contact opnemen. In de regel ontvang je binnen twee dagen een reactie. 

Open inschrijving

Rollenspel en Spelbegeleiding

Door deze workshop leer je hoe het rollenspel van kleuters zich ontwikkelt en hoe je dat als leerkracht vervolgens kunt stimuleren en begeleiden. We gaan in op het belang van de 3 V’s; volgen, verbinden en verrijken, en op de kenmerkende elementen van rollenspel. Je wordt je ervan bewust dat de keuze en de duur van een thema van invloed is op het rollenspel van jouw kleuters. 

Door deze workshop vergroot je je inzicht in rollenspel en spelbegeleiding 

De kosten bedragen € 95,- p.p. voor een workshop van maximaal 2 uur. Voorafgaande aan de workshop krijg je een factuur toegestuurd. Zodra je deze hebt ontvangen is je deelname definitief.

De workshop wordt op de volgende momenten georganiseerd: 

Dinsdag 22 juni 2021 van 15.30 – 17.30 uur (vol) 

Donderdag 24 juni 2021 van 19 – 21 uur (vol)

Overige workshops

Onderstaande workshops kunnen op aanvraag door scholen, besturen, academie’s en samenwerkingsverbanden worden ingekocht.      

Workshop
Dynamisch lesgeven in groep 3

Sluit met je methode beter aan bij het niveau van de kinderen. Zorg voor een soepele overgang tussen groep 2 en 3 en creëer adaptief onderwijs waarbij je met jouw aanvankelijk leesmethode aansluit bij de onderwijsbehoefte van de kinderen in jouw groep. 

In deze workshop leer je hoe je dat doet, maak je een plan voor de eerste weken van het nieuwe schooljaar en krijg je zicht op de voor en nadelen van een aanpak op maat, waarbij je de methode naar jouw hand zet!        

Workshop
Wat is een 'goed' kleuterthema?

Met deze workshop inspireer ik leerkrachten om kritisch naar thema’s te kijken; waar let jij op als je een thema kiest? We gaan daarbij in op het verschil tussen spelend en spelenderwijs leren. Vervolgens laat ik zien hoe je met een thema dat een beroep doet op onderzoekend, ontwerpend én spelend leren de betrokkenheid van kleuters kunt vergroten. 

In deze workshop maak je kennis met mijn aanpak Kleuters in de 21e eeuw en wordt je je bewust van jouw eigen visie op spel en thematisch werken. 

Rollenspel en spelbegeleiding

Door deze workshop leer je hoe het rollenspel van kleuters zich ontwikkelt en hoe je dat als leerkracht vervolgens kunt stimuleren en begeleiden. we gaan in op het belang van de 3 V’s; volgen, verbinden en verrijken, en op de kenmerkende elementen van rollenspel. Je wordt je ervan bewust dat de keuze en de duur van een thema van invloed is op het rollenspel van jouw kleuters. 

Door deze workshop vergroot je je inzicht in rollenspel en spelbegeleiding 

Een soepele overgang van groep 2 naar 3

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar 3 nog verre van soepel. In deze workshop zoeken de leerkrachten van groep 2 en 3 samen naar de knelpunten en naar mogelijke oplossingen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind en begrip voor elkaars werk centraal. 

Door deze workshop worden de leerkrachten zich bewust van de mogelijkheden om een soepelere overgang van groep 2 naar 3 te creëren. 

Spelend leren voor schoolleiders

Als schoolleider besef je niet altijd dat de kleuterbouw jou nodig heeft. Je laat het graag aan de professionals over. Of je hebt een methode of ontwikkelingsvolgsysteem ingevoerd waarmee een beredeneerd aanbod op papier aanwezig is. Maar hoe wordt het onderwijs aan kleuters bij jou op school eigenlijk vormgegeven? Vanuit welke visie worden keuzes gemaakt en hoe zie je dat terug? In hoeverre heb jij zicht op hoe kleuters leren en wat ze daarbij nodig hebben? 

Om dit te kunnen inschatten heb je kennis van zaken nodig, besef je je dat een kleuter anders leert dan een schoolkind en begrijp je dat schoolbrede afspraken of methoden maar gedeeltelijk in de kleuterbouw kunnen worden ingevoerd.

Om meer kennis over kleuteronderwijs te krijgen, bied ik de workshop Spelend leren voor schoolleiders. Als je inhoudelijk betere gesprekken wilt voeren, als je vragen wilt stellen over hetgeen je ziet en ontwikkelingen wilt kunnen duiden kan deze workshop daar een aanzet toe zijn. 

Maak kennis met onderzoekend leren!

In deze workshop maken leerkrachten van groep 4-8 kennis met onderzoekend leren. Je krijgt een idee hoe je door middel van onderzoeksvragen lessen in aardrijkskunde, natuur, techniek en geschiedenis kunt verrijken. Hierdoor werken kinderen met meer betrokkenheid aan de reguliere lessen wereldoriëntatie. We gaan in op het doel van onderzoekend leren, waar een ‘goede’ onderzoeksvraag aan moet voldoen en je krijgt zicht op de leerkrachtvaardigheden die onderzoekend leren van jou vragen!