Thematisch spelend en onderzoekend leren

Als je wilt dat onderwijs betekenis heeft

Thematisch spelend en onderzoekend leren biedt zowel kinderen als leerkrachten een interessante werkomgeving. Als leerkracht doe je ertoe. Je denkt na over wat je met het thema wilt bereiken en wat jouw kinderen daarvoor nodig hebben. Je zorgt voor een rijke leeromgeving en ontwikkelt leerkrachtvaardigheden waarmee je kinderen in hun rollenspel en bij onderzoeksvragen beter kunt begeleiden.       

Mijn aanbod

Spelend, onderzoekend én ontwerpend leren

Kleuters in de 21e eeuw

Deze aanpak heet niet voor niets Kleuters in de 21 eeuw. Je leert hoe je kleuters vanuit betekenisvolle thema’s uitdaagt tot spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. De thema’s bieden op deze manier een kansrijke basis voor de brede ontwikkeling en de 21e eeuwse vaardigheden!

Een soepele overgang tussen groep 2 en groep 3

Thematisch leren in groep 3 en 4

Door in groep 3 en 4 te kiezen voor spelend leren en een minder klassikale aanpak, ontstaat een dynamische thematische aanpak die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Je leert hoe je, naast je methodes voor rekenen en taal, vorm geeft aan thematisch leren in groep 3 en 4 zodat je kinderen kunt uitdagen in thematisch rollenspel, onderzoeksvragen en betekenisvolle creatieve taalactiviteiten.  

Boeiend onderwijs vanuit de zaakvakken

Thematisch leren in groep 5 t/m 8

Thematisch leren vergroot de betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden als kritisch en creatief denken. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn.

Begeleiding

Maatwerk

Bij een traject draait het om de vraag wat jullie als team nodig hebben. Het gaat om een of meerdere studiedagen of dagdelen waarin de inhoud zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vragen van het team.  

Cursus

In september 2020 starten er opnieuw cursussen Thematisch leren in groep 3 en 4 en Kleuters in de 21e eeuw. Beide cursussen bestaan uit 5 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar. 

Workshop

Ik bied verschillende inspirerende workshops aan. Deze kunnen door scholen, academie’s en/of samenwerkingsverbanden worden geboekt. Voor individuele leerkrachten plan ik regelmatig open workshops. 

Over Tessel

Tessel zet zich echt in om mee te denken met de ontwikkeling die de school wil doorlopen maar bewaakt ook het welzijn van de leerkrachten. Een prettige samenwerking die ik anderen graag wil aanbevelen!
Richard de Korte
Directeur CBS Het Kompas

Ik werk inmiddels drie jaar met Tessel van der Linde samen. Zij weet de leerkrachten op een positieve manier aan het denken te zetten. We zijn begonnen bij het kleuteraanbod en vervolgens verder met groep 3 en 4. Inmiddels werkt de hele school volgens de methodiek van Tessel.
Esther de Boer
Directeur OBS De Vuurvogel

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Je ontvangt in de regel binnen twee dagen een reactie.