Workshops

Kinderen spelen graag in de huishoek maar laten daar vaak hetzelfde spel zien. In deze workshop krijg je tips hoe je jouw huishoek met een paar eenvoudige aanpassingen een stuk interessanter kunt maken. Je krijgt meer zicht op de spelontwikkeling bij kinderen en hoe je daar in de hoek rekening mee houdt. Verder gaan we in op meespelen, waar je op let en hoe je dat aan kunt pakken. Na de workshop ben je geïnspireerd om meer uit je huishoek en daarmee uit de spelontwikkeling te halen. Ik verzorg deze workshop ook op bijeenkomsten van de Kleuteruniversiteit. In mijn workshops geef ik leerkrachten impulsen in spel, wetenschap & techniek, onderzoekend & ontwerpend leren. Veel workshops zijn het hele jaar te boeken, met andere sluit ik aan bij de kinderboekenweek, sinterklaas en de seizoenen. Hiermee laat ik zien dat je meer uit deze ‘verplichte’ momenten kunt halen. Mijn workshops zijn zowel praktisch als inspirerend. Ik zorg voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Ik werk het liefst met groepen van maximaal tien mensen zodat ik echt met alle deelnemers mee kan denken. Een workshop duurt 2 uur en de kosten zijn 400 euro inclusief. Enkele deelnemers over deze workshop: ‘Heel inspirerend verhaal, ga ik gelijk in de groep mee aan de slag!’ – Suzanne Vermaaas, OBS Meander ‘Een aanrader! Deze workshop zet je weer aan het denken!’- Aeltsje Visser, CBS it Finster ‘Ik heb er weer in in gekregen! Dank je wel voor alle inspiratie.’ – Joke Drijfhamer, CBS De Zaaier. ‘Superleuke workshop! Praktische tips, waar je gelijk mee aan de slag kunt.’ – Jesler Dijkstra, PCBS De Librije Onderbouw Het advies is dat we vanaf groep 1 Engels aanbieden. Laten we dat dan we vanuit spel doen! Spel is immers de manier hoe jonge kinderen leren! In deze workshop leer je hoe dat kan. Je creëert een figuur die regelmatig bij de kinderen langs gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van mrs White die met haar hondje Bobby op bezoek komt. Je bereidt een aantal situaties en gesprekjes voor die jouw personage vorm geven. Daarbij is aandacht voor woordenschat, gesprekstechnieken, en de organisatie in de groep. Onderbouw Wat zijn goede thema’s en hoe zorg dat je dat kinderen in de huishoek andere rollen spelen dan groot zus of hondje? In deze workshop leer je wat kinderen nodig hebben om tot spel te komen en hoe je de spelhoek een prominentere plek kunt geven in je thema. Hierdoor zijn kinderen meer betrokken bij het spel en krijgt de hoek meer betekenis. Ook leer je wat jij als leerkracht kan doen om het spel te verbeteren. Door deze workshop maak je kennis met mijn werkwijze en kijk op spelend leren in de onderbouw. Onderbouw Deze workshop geeft je een indruk hoe onderzoekend leren er in de onderbouwgroepen uit kan zien. Je krijgt antwoord op de vraag hoe kinderen die nog niet kunnen lezen toch met een onderzoeksvraag aan de slag kunnen gaan en hoe jij hen daarbij begeleidt. Je ervaart hoe je onderzoekend leren een natuurlijke plek in de onderbouw kan geven. Je ziet hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen kunt stimuleren en wat jouw rol als leerkracht in het proces is. Tot slot gaan we in op de denkstimulerende gesprekstechnieken die je helpen om onderzoekend leren tot een succes te maken. Midden en bovenbouw Ontwerpend leren vraagt veel van kinderen. Creëren is niet voor niets de hoogste cognitieve vaardigheid binnen de Taxonomie van Bloom. Als je kinderen ontwerpend wil laten leren werkt het om te starten met omgekeerd ontwerpen. Je neemt een alledaags voorwerp uit de belevingswereld van de kinderen, bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel, en analyseert de stappen die tot de ontwerpopdracht hebben geleid. Op deze manier ontdekken kinderen het pakket van eisen waar het ontwerp aan moest voldoen en welk probleem er mee werd opgelost. Daarnaast daag je ze uit tot kritisch nadenken: wat dat een echt probleem of een gecreëerd probleem door slimme marketingmensen? Met Omgekeerd Ontwerpen (reverse design) werk je aan een flink aantal kerndoelen: techniek, ontwerpen, beeldend, taal, kritisch consumentengedrag breng je het tijdvak van de televisie en de computer tot leven. Je werkt gericht aan hogere cognitieve vaardigheden ( analyseren, evalueren, redeneren, creëren) en aan 21e eeuwse vaardigheden (probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritische houding, etc) In de workshop maak kennis met de stappen van omgekeerd ontwerpen en vertaal je deze naar mogelijkheden voor in je eigen groep. Deze workshop als introductie op een traject ontwerpend leren worden ingezet. Het traject wordt vervolgens op maat vormgegeven. Midden en bovenbouw Al in de prehistorie bedacht de mens dat hij een steen kon gebruiken om iets moeilijks mogelijk te maken. Puur techniek en een prachtig voorbeeld van oplossingsgericht denken! Techniek is alles dat wij als mensen aan de wereld hebben toegevoegd. Door deze brede opvatting over techniek is er opeens veel meer mogelijk dan wat er in de gebruikelijke lesboeken, kisten, boxen en kastelen wordt aangeboden. Je kunt dichter bij de echte wereld blijven en voorwerpen uit de omgeving van kinderen nemen. Met voorwerpen als een wc rol en een tandenborstel maak je prachtige technieklessen. Door kinderen te stimuleren in hun onderzoekende en kritische houding, door ze te laten communiceren en samenwerken, door hun creativieit en probleemoplossend vermogen in te zetten, en door sociaal culturele vaardigheden en ICT geletterdheid hier bewust bij in te zetten, lift je techniek naar de 21e eeuw. Voor de verwerking van de kennis en inzichten die de kinderen hebben opgedaan pas je taalvaardigheden toe. Zo worden de taalvaardigheden uit de taalmethode toegepast en begrijpen kinderen steeds beter waarom en waarvoor ze deze vaardigheden nodig hebben. In de workshop maak je kennis met deze visie op techniek en blijkt waarschijnlijk dat je veel technischer bent dan je zelf denkt. Je krijgt een lesidee aangereikt waarin techniek, taal en 21e eeuwse vaardigheden worden gecombineerd. Na de workshop kan je dit in je eigen groep uitproberen. Deze workshop kan ingezet worden ter inspiratie of als startpunt van een veranderingstraject gericht op 21e eeuwse vaardigheden en onderzoekend leren. Midden en bovenbouw Je leest en hoort steeds vaker over Onderzoekend leren. Door als leerkracht zelf met een boeiende onderzoeksvraag aan de slag te gaan, ervaar je wat onderzoekend leren is en waar je op moet letten als je onderzoekend leren een plek in je onderwijs wilt geven. Door zelf de onderzoekscyclus te doorlopen herken je de stappen bij je leerlingen en krijg je zicht op het belang van de verschillende stappen in de cyclus. Je ervaart nieuwsgierigheid, betrokkenheid en je merkt hoe je wordt aangezet tot nadenken, redeneren en analyseren. Deze workshop geeft je, naast de belangrijke eigen ervaring, ook een introductie op onderzoekend leren, het stellen van goede vragen en geeft je informatie over hoe je onderzoekend leren een vaste plek in je onderwijs kan geven. Workshops die passen bij vaste momenten in het jaar. Kinderboekenweek 2015 Deze workshop ben ik momenteel aan het ontwikkelen. Ik betrek geschiedenis, taal, en onderzoekend & ontwerpend leren bij het thema van de kinderboekweek. Hierdoor kan een hele school met hetzelfde thema aan de slag. Zin in een boeiend schoolthema? Ik help jullie graag bij de voorbereiding! Sinterklaas Waarom krijg je soms een ander cadeau van de Sint dan wat je hebt gevraagd? Met deze vraag starten we deze praktische workshop. Je doorloopt zelf de stappen van onderzoekend leren en doordenkt gelijk hoe je ze in je eigen groep kunt aanbieden. Je krijgt ideeën aangereikt voor vragen en tools om kinderen te laten nadenken. Door deze workshop geeft je meer inhoud aan de Sinterklaasperiode en creëer je een context waarin kinderen echt kunnen nadenken over drijven en zinken, het weer en evenwicht. Deze natuur en techniekdomeinen worden hierdoor betekenisvol en een stuk interessanter dan wanneer de inhoud in losse lesjes wordt aangeboden. Je kunt de inhoud van de workshop prima combineren met een pietenhuis en/ of de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal! Sinterklaas Of Piet nou zwart, wit of gevlekt is, hij moet de daken op! Maar welke schoenen kan hij daar het beste bij aantrekken? Vanuit dit probleem starten we deze praktische workshop. Daarin doorloop je zelf de stappen van ontwerpend leren. Zo krijg je zicht op de manier hoe je dit in je eigen groep kunt vormgeven. Door de invalshoek van ontwerpend leren krijgt de Sinterklaasperiode meer inhoud en diepgang. Je creëert op deze manier een leuke maar ook leerzame tijd waarbij kinderen leren hoe je oplossingen voor een probleem bedenkt, hoe je een ontwerpplan en een prototype maakt. Ook werken ze samen, waardoor ze aan talloze taaldoelen doelen werken, en presenteren ze hun ontwerp aan anderen. Door de inhoud en de eisen aan te passen biedt deze workshop de mogelijk om met de hele school te oefenen met ontwerpend leren! Enkele deelnemers over deze workshops: ‘Inspirerend, echt een andere kijk op techniek!’ ‘Veel nieuwe inzichten.’ ‘Lekker praktisch en weer nieuwe ideeën!’ ‘Goed uitvoerbare en betaalbare lesideëen gekregen. Je krijgt zin om meteen aan de slag te gaan.

Mijn workshops zijn zowel praktisch als inspirerend. Ik zorg voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Een workshop duurt gemiddeld 2 uur. Voor de mogelijkheden en kosten kan je contact opnemen via info@tesselvanderlinde.nl

Workshop Spelend leren voor schoolleiders

Workshops

Wanneer je als directeur het onderwijs in de onderbouwgroepen wilt duiden of beredeneerde keuzes t.a.v. de visie wilt kunnen maken, is het belangrijk om kennis over het huidige kleuteronderwijs te hebben.

In deze workshop laat ik directeuren zien waarom spel voor jonge kinderen belangrijk is en wat het verschil is tussen kennisgericht en spelgerichte denken. Ik ga in op de kansen voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en onderzoekend & ontwerpend leren.  Daarnaast gaat het over het beredeneerd en gedifferentieerd behalen van doelen en welke mogelijkheden er zijn om de overgang tussen groep 2 en 3 soepeler te laten verlopen. 

  

Workshop Spelend leren: kleuteronderwijs in de 21e eeuw 

Workshops

Met deze workshop probeer ik kleuterleerkrachten anders naar hun thema’s te laten kijken: niet vanuit kennisoverdracht maar vanuit spelmogelijkheden. Spel is immers dé manier om kleuters te laten leren! Als je vervolgens als leerkracht je doelen via het spel en de spelhoek aanreikt ontstaat er Spelend leren. Ik laat je zien hoe je door kleinere thema’s meer kunt bereiken en hoe je spelend, onderzoekend en ontwerpend leren kunt verbinden. Zo werk je al vanaf de kleuters bewust aan de 21e eeuwse vaardigheden.

 

Workshop Maak kennis met onderzoekend leren 

Workshops

Deze workshop verzorg ik op aanvraag.  

Door als leerkracht zelf met een boeiende onderzoeksvraag aan de slag te gaan, ervaar je wat onderzoekend leren omvat en hoe het eruit kan zien. Je doorloopt de onderzoekscyclus en krijgt daardoor zicht op het belang van de verschillende stappen. Je ervaart nieuwsgierigheid, betrokkenheid en je merkt hoe je wordt aangezet tot nadenken, redeneren en analyseren. Deze workshop is een introductie op onderzoekend leren, het stellen van goede vragen en geeft je informatie over de manieren hoe je onderzoekend leren een vaste plek in je onderwijs kan geven.