Thematisch werken in groep 3

Thematisch werken met VLL of Lijn 3

Thematisch werken met Veilig Leren Lezen of Lijn 3 zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3. Jonge kinderen zijn de afgelopen jaren steeds jonger naar groep 3 doorgegaan. Veel van hen missen het spel en de thematische aanpak uit de kleutergroep. Door in groep 3 thematisch te werken creëer je ruimte voor spel en betekenisvol lezen en schrijven. Zo ontstaat een soepele overgang van groep 2 naar groep 3!

Betekenisvol lezen en schrijven in de spelhoek

Bij thematisch werken in groep 3 duren de thema’s 5 tot 6 weken. De thema’s sluiten aan bij de ankerverhalen van VLL of Lijn 3. Bij ieder thema neemt rollenspel en spel in de bouwhoek een belangrijke plek in. De hoeken waar het spel plaatsvindt fungeren als speelplek en bieden tegelijk extra oefening voor het lezen en schrijven. In alle rollen in de spelhoek wordt namelijk gelezen en geschreven. De spellingscategorieën uit de leesmethode worden toegepast in activiteiten in en rondom het spel. Zo wordt leren lezen en schrijven functioneel én betekenisvol! Om je een idee te geven: Brandweerlieden houden een logboek bij, de politieagenten schrijven bonnen uit, de zweminstructeur noteert de vorderingen van de leerlingen.

Herkenbare thema’s

Bij de thema’s staat de speelbaarheid en de herkenbaar in de echte wereld voorop. Dit komt het thematisch rollenspel en de behoefte van kinderen om aan de grote mensenwereld mee te mogen doen tegemoet. Ook bieden de thema’s hierdoor een interessante link naar wereldoriëntatie en woordenschatontwikkeling.

De middag is voor thematijd

De ochtend blijft gereserveerd voor taal en rekenen. Je geeft instructie en de kinderen verwerken deze in hun werkboeken. De middagen zijn voor het thema. Tijdens thematijd is er tijd voor spel in de hoeken, knutselen, lezen en schrijven aan materialen voor in het spel en tijd voor de extra oefenmaterialen van VLL of Lijn 3. Doordat de kinderen in een circuit werken, komen ze gedurende de weken overal evenveel aan toe. Op deze manier worden vijf thema’s per jaar uitgewerkt.

Zeer succesvol  in een combinatiegroep

In een groep 2-3 werken de kinderen gezamenlijk aan een thema. Zo ontstaat er een echte groep waarin ieder kind op zijn eigen niveau een bijdrage aan het thema levert. Ook in combinatiegroepen 3-4 blijkt deze aanpak een succes. De kinderen uit groep 4 krijgen lees en schrijfopdrachten op hun eigen niveau en richten zich gaandeweg steeds meer op onderzoeksvragen passend bij het thema.

De begeleiding

Ik bied Thematisch werken in groep 3 als traject op maat en als cursus aan. Een traject op maat is een combinatie van bijeenkomsten en klassenbezoeken waarin de eigen leervraag van de individuele leerkracht centraal staat. Bij trajecten op maat is een combinatie met begeleiding van groep 1-2 en 3 of groep 3 en 4 mogelijk. Ik denk bij trajecten mee wat voor jullie populatie en schooltype belangrijk is.

In de cursus komen leerkrachten  van verschillende scholen bij elkaar. We bereiden samen de thema’s voor en ik belicht iedere bijeenkomst een ander aandachtspunt. In zowel de cursus als de trajecten ga ik uit van vijf thema’s per schooljaar. Meer informatie over de cursus vind je hier

Meer informatie over deze aanpak of wil je bespreken wat de mogelijkheden voor jouw school zijn? Neem contact op via info@tesselvanderlinde.nl