Thematisch onderwijs in groep 4-8

Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces. Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Door onderzoekend en ontwerpend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese. Bij ontwerpend leren stimuleren we creativiteit en probleemoplossend handelen. De leerkracht als coach.Als leerkracht vraagt onderzoekend en ontwerpend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen en ontwerp opdrachten. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het denken en ontwerpen. Je activeert kinderen vanuit de gedachte dat een kind dat alleen luistert, minder leert dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe onze maatschappij er dan uit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk. Onderzoekend en ontwerpend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik integreer onderzoekend en ontwerpend leren aan de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren.Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema zowel de zaakvakken als taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd met Techniek. Ook het vak Techniek biedt een mooie kans om met onderzoekend en ontwerpend leren kennis te maken. In een traject op maat krijgen leerkrachten handvatten om hun technieklessen op een onderzoekende manier aan te bieden. Ontwerpend leren wordt in de vorm van omgekeerd ontwerpen aangeleerd en uitgewerkt.Hogere orde denkvragen In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen en aan ontwerpopdrachten werken. Door rond een thema vragen en problemen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen en oplossingen na te denken. Onderzoeksvragen mogen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door ook in de onderbouw met een vragenwand te werken ontstaat een doorgaande herkenbare aanpak in alle groepen, afgestemd op de vaardigheden en de leerlijn onderzoekend en ontwerpen leren die past bij de verschillende leerjaren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend en ontwerpend leren op een passende manier ingevoerd. Leerkrachten ervaren mijn trajecten als een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces. Met onderzoekend leren willen we de onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen ontwikkelen. Onderzoekend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese.De leerkracht als coach. Als leerkracht vraagt onderzoekend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het zoekproces. Je activeert kinderen want een kind dat alleen luistert, leert aanzienlijk minder dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe die maatschappij eruit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend leren in de praktijk. Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik gebruik hiervoor de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren. Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema de zaakvakken en taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Hogere orde denkvragen. In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend leren door de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen werken. Door rond een thema vragen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen na te denken. Vragen kunnen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door de structuur van de vragenwand is het denkproces voor kinderen herkenbaar maar wel afgestemd op vaardigheden en de leerlijn onderzoekend leren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen die de school al heeft doorgemaakt. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend leren een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Met onderzoekend leren willen we de onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen ontwikkelen. Onderzoekend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese.De leerkracht als coach. Als leerkracht vraagt onderzoekend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het zoekproces. Je activeert kinderen want een kind dat alleen luistert, leert aanzienlijk minder dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe die maatschappij eruit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend leren in de praktijk. Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik gebruik hiervoor de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren. Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema de zaakvakken en taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Hogere orde denkvragen. In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend leren door de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen werken. Door rond een thema vragen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen na te denken. Vragen kunnen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door de structuur van de vragenwand is het denkproces voor kinderen herkenbaar maar wel afgestemd op vaardigheden en de leerlijn onderzoekend leren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen die de school al heeft doorgemaakt. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend leren een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces. Met onderzoekend leren willen we de onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen ontwikkelen. Onderzoekend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese.De leerkracht als coach. Als leerkracht vraagt onderzoekend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het zoekproces. Je activeert kinderen want een kind dat alleen luistert, leert aanzienlijk minder dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe die maatschappij eruit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend leren in de praktijk. Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik gebruik hiervoor de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren. Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema de zaakvakken en taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Hogere orde denkvragen. In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend leren door de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen werken. Door rond een thema vragen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen na te denken. Vragen kunnen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door de structuur van de vragenwand is het denkproces voor kinderen herkenbaar maar wel afgestemd op vaardigheden en de leerlijn onderzoekend leren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen die de school al heeft doorgemaakt. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend leren een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.Met onderzoekend leren willen we de onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen ontwikkelen. Onderzoekend leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. We stimuleren kinderen om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Vervolgens toetsen kinderen met bronnenonderzoek of een experiment hun hypothese.De leerkracht als coach. Als leerkracht vraagt onderzoekend leren een andere rol. Je begeleidt kinderen bij hun onderzoeksvragen. Je stelt vragen, prikkelt, en begeleidt bij het zoekproces. Je activeert kinderen want een kind dat alleen luistert, leert aanzienlijk minder dan een kind dat zelf met de materie stoeit!Door onderzoekend leren ontwikkelen kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Niemand weet hoe die maatschappij eruit zal zien. We weten wel dat kennisoverdracht alleen niet meer toereikend is. Onderzoekend leren in de praktijk. Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik gebruik hiervoor de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of een thema. Door de lesmethode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een prikkelende startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! Thematisch onderzoekend leren. Bij thematisch onderzoekend leren krijgen onderzoeksvragen een nog prominentere rol. Bij een thema wordt een eindproduct gekozen. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een nagespeeld tafereel uit de geschiedenis, is leidraad voor de vragen die we daarvoor moeten kunnen beantwoorden. Een eindproduct geeft richting aan een thema. Het maakt zowel de leerkracht als de kinderen duidelijk waarom we dingen doen of te weten moeten komen. We combineren in een thema de zaakvakken en taal. Door lessen uit methoden te implementeren en door in een circuit te werken, zorg je voor een ondersteunende organisatie, waardoor je als leerkracht de onderzoeksgroepjes goed kunt begeleiden. Deze aanpak sluit aan bij de adviezen van de commissie Ons Onderwijs 2032, waarin onderwijs in thema’s wordt geadviseerd. Hogere orde denkvragen. In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom. Hiermee laat ik laat zien welk soort vragen de denkkracht stimuleren. Het thema of de methodelessen zorgen voor een kader waar de vragen over kunnen gaan. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om vragen te stellen. Door de taxonomie krijg je als leerkracht zicht op vragen die gericht zijn op kennis, inzicht en vaardigheden. Aan de slag met onderzoeksvragen. Ik werk met een aantal tools waaronder een stappenplan, waarmee de leerkracht het proces rond onderzoeksvragen begeleidt. Door middel van een vragenwand wordt het proces zichtbaar in de groep en een circuitmodel ondersteunt de organisatie. Onderzoekend leren en werken met onderzoeksvragen vraagt tijd. Daarom maken we beredeneerde keuzes welke thema’s en lessen uit de zaakvakken (wereldoriëntatie) worden behandeld. Deze toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Alle kerndoelen komen zo aan bod. Wel maak je beredeneerde keuzes in de onderwerpen wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Onderzoekend leren door de hele school. Ook in onderbouwgroepen kunnen kinderen al met onderzoeksvragen werken. Door rond een thema vragen te bedenken en deze met kinderen te bespreken, daag je hen uit om over onderwerpen na te denken. Vragen kunnen heel eenvoudig zijn: het gaat veel meer om het denkproces dan om het juiste antwoord. Door de structuur van de vragenwand is het denkproces voor kinderen herkenbaar maar wel afgestemd op vaardigheden en de leerlijn onderzoekend leren. Begeleiding op maat. In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen die de school al heeft doorgemaakt. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend leren een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces. leren motiveert kinderen, vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. Kinderen ontwikkelen hun denkkracht door te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn. Pas nadat ze daar zelf over hebben nagedacht toetsen kinderen door bronnenonderzoek (bijvoorbeeld met de computer of door een experiment) hun hypothese. Voor veel leerkrachten betekent lesgeven in onderzoekend leren een behoorlijke verandering. Je handelt meer als coach en je begeleidt kinderen bij hun denkproces. Je lokt denken uit door vragen te stellen. Was je gewend om graag informatie te geven? Dan moet je nu leren op je tong te bijten! Want een kind dat alleen luistert, leert aanzienlijk minder dan een kind dat zelf met de materie stoeit! Door onderzoekend leren ontwikkel je bij kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om later deel te nemen aan de samenleving. Hoe die maatschappij er uit zal zien, weet niemand. We weten wel dat de wereld snel verandert en dat de manier hoe wij zelf les kregen niet meer toereikend is. Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Je gebruikt de methoden voor de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde), de technieklessen of het thema waar je over werkt. Door een thema of een methode volgens een onderzoekende aanpak aan te bieden, vergroot je de betrokkenheid. Je werkt vanuit een interessante startvraag waarmee je interesse en betrokkenheid wekt. Vervolgens bouw je een brug naar het onderwerp uit je lesmethode. Zo kan je met een banaan (bijvoorbeeld de vraag wat een bananenplant nodig heeft om in Nederland vruchten te dragen) een mooie brug bouwen naar een aardrijkskunde hoofdstuk over Zuid Amerika! In de trajecten die ik verzorg ga ik samen met leerkrachten op zoek naar interessante en prikkelende vragen. Daarvoor gebruik ik o.a. de Taxonomie van Bloom waarmee ik laat zien welk soort vragen de denkkracht bij kinderen stimuleren. Ik werk vanuit een stappenplan waarmee je als leerkracht het proces in de groep kunt bewaken en begeleiden. De lesinhouden toetsen we aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, waardoor je al snel merkt welke lesstof noodzakelijk is en welke je kunt schrappen. Hierdoor ontstaat tijd om met kinderen de diepte in te gaan. Je maakt beredeneerde keuzes in de inhouden wat de kwaliteit van je onderwijs ten goede komt. Tevens is het belangrijk dat je het in je groep goed organiseert. Bijvoorbeeld door in kleine groepen en met een circuit te werken. Al deze onderwerpen komen tijdens de begeleiding aan bod: jouw rol als leerkracht, de doelen rond kinderen, de juiste keuzes qua inhoud en de organisatie binnen je groep. Met onderzoekend leren creeër je bovendien een leeromgeving waarin alle kinderen tot hun recht kunnen komen. Door te differentiëren kan je op een vrij eenvoudige manier de meerkunners en de hoogbegaafden met passende vragen uitdagen. Iedereen werkt zo op zijn of haar eigen niveau en manier aan hetzelfde onderwerp. In mijn begeleidingstrajecten stem ik altijd af op de wensen van de school. Ik sluit aan bij de ontwikkelingen die de school al heeft doorgemaakt. Ieder traject komt daardoor op maat en in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt onderzoekend leren een verdiepende stap in plaats van weer iets nieuws. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig proces.

Thematisch onderwijs in groep 4-8

 

Onderzoekend leren vergroot de betrokkenheid bij de lesstof en doet een beroep op hogere cognitieve vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden als kritisch en creatief denken. Door onderzoekend leren worden kinderen uitgedaagd om zelf actief na te denken en kunnen we hen stimuleren om te analyseren, te redeneren en te beargumenteren hoe iets zou kunnen zijn.

 

Thematisch onderzoekend leren

Onderzoekend leren is geen los vak maar integreer je in je lesprogramma. Ik combineer onderzoekend leren met de zaakvakken (natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde) en maak daar thema’s van. Door thematisch werken creëer je samenhang en zorg je dat losse vakken betekenis krijgen. Kinderen gaan relaties tussen de verschillende domeinen zien, onderwijs in wereldoriëntatie krijgt daardoor meer betekenis en wint aan diepgang. 

 

De aanwezige methodes als basis voor thematisch werken 

Een thema begint met een prikkelende start waarbij voorkennis wordt opgehaald, de onderzoeksvragen worden bedacht en voor een interessant eindproduct wordt gekozen. Vervolgens gaan de kinderen kennis opdoen, vaardigheden oefenen en inzichten verwerven. Voor de kennis gebruiken we de aanwezige methoden voor aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. Hierdoor verwerven kinderen basiskennis en weet je als leerkracht zeker dat alle kerndoelen aan bod komen. Qua vaardigheden gaat het om de stappen in de onderzoekscyclus, 21e eeuwse vaardigheden maar ook het toepassen van allerlei taal, techniek en beeldende vaardigheden. Uiteindelijk werkt de groep toe naar het eindproduct. Dat eindproduct, bijvoorbeeld een reisgids, een handboek of een filmpje is leidraad geweest voor de kennis die de groep moest opdoen om dit vorm te geven.

 

Toewerken naar vaste thema’s die aan elkaar linken

De leerkracht heeft bij deze thematisch aanpak een belangrijke rol in het creëren van inzicht. Tijdens minilessen legt de leerkracht als meer wetende partner relaties tussen de verschillende domeinen binnen een thema en verbindingen tussen de verschillende thema’s die in een jaar aan bod komen. De thema’s waar ik meer werk zijn namelijk op zo’n manier opgebouwd dat onderwerpen en kerndoelen elkaar versterken. Zo is Europa na WO II ontstaan om te voorkomen dat zoiets ooit nog zou gebeuren en komt als thema dan ook na het thema over de wereldoorlogen.   

De leerkrachten die ik hierbij begeleid, werken twee jaar met mij samen aan de thema’s voor de groepen 5-8. Na deze ontwerpfase worden dit vaste thema’s die jaarlijks kunnen worden ingezet.  

 

Begeleiding op maat

In mijn trajecten stem ik altijd af op de wensen en de visie van de school. Ieder traject is op maat en komt in gezamenlijk overleg tot stand. Zo wordt thematisch onderzoekend leren op een passende manier ingevoerd. Voor mij zijn visie en beleid belangrijke steunpilaren om een gefundeerde verandering tot stand te brengen. Daarom is er in een traject nauwe samenwerking met de directeur en/of de stuurgroep. Door de visie weten we met elkaar waar we naartoe werken, door goed beleid nemen we iedereen in het team (ook de nieuwe leerkrachten) mee in een langdurig gefundeerd proces naar thematisch werken. 

Meer informatie over deze aanpak of wil je bespreken wat de mogelijkheden voor jouw school zijn? Neem contact op via info@tesselvanderlinde.nl 

 

 

 

Samenwerking 

Vanwege het succes van Thematisch Onderzoekend Leren en de vele aanvragen voor trajecten werk ik vanaf het schooljaar 2017-2018 nauw samen met Esther Mestebeld van Dunia onderwijsadvies. In haar heb ik een mede onderwijsadviseur gevonden die bevlogen en vol enthousiasme leerkrachten begeleidt bij thematisch onderwijs in de groepen 5-8. Zij verzorgt al vele jaren studiedagen en workshops voor docenten over onderwerpen als activerende werkvormen, (j/m) verschillen in de klas, onderzoekend en ontwerpend leren en vakoverstijgend thematisch onderwijs. Vanuit haar achtergrond als docent Aardrijkskunde en Global Perspectives/onderzoeksvaardigheden heeft zij wat vakinhoud en vaardigheden betreft veel kennis over wat leerlingen in het V.O. nodig hebben.

Esther Mestebeld heeft inmiddels de overstap gemaakt naar het P.O. en wij delen de visie dat betekenisvol actief leren en de 21e eeuwse vaardigheden het beste tot hun recht komen in een thematische aanpak. Wij bieden beide een aanpak rond wereldoriëntatie aan waarin de eigen methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek als basis wordt gebruikt, en waarbij de leerkrachten worden ondersteund bij het ontwikkelen van een onderzoekende en verbindende houding en aanpak.

Het boeiende en vooral waardevolle aan Esther is dat zij naast haar ervaring als docent ook de kennis vanuit haar studies Tropische Bosbouw en Ontwikkelingsstudies meebrengt, en dat zij ruime ervaring heeft in het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs- en voorlichtingsprogramma’s in binnen- en buitenland. De naam van haar bedrijf Dunia (Swahili voor wereld) doet haar eer aan: als er iemand buiten de box kan denken dan is zij het. Naast deze creatieve inslag is Esther praktisch en analytisch. Ze stelt vragen, luistert goed en denkt mee. Ze zet docenten in hun kracht en ontwikkelt zo samen met een team een passend, haalbaar traject waarbij het beste uit leerling en leerkracht wordt gehaald!

Esther Mestebeld | Dunia Onderwijsadvies

is bereikbaar via estheram@kpnmail.nl en/of via 06 21944751.

Thematisch onderwijs in groep 4-8