Tessel van der Linde biedt begeleiding en advies vanuit passie en ervaring. Ondersteun de leerkracht waardoor het onderwijs aan kinderen verbetert.Ik geniet van mijn werk. Vrijwel iedere klus geeft me energie. Het liefst werk ik samen met leerkrachten mooie thema’s uit. Ik inspireer en daag uit, denk mee en zorg dat de inhoud aan kracht wint. Ik kijk goed wat mensen nodig hebben en waar ze het meest mee geholpen zijn: hun rol als leerkracht, een goede ondersteunende organisatie, aandacht voor de inhoud, meer zicht op kinderen en hoe onderwijs betekenis krijgt. In de onderbouw ga ik uit van spel, in de bovenbouw van wereldoriëntatie en de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld. Mijn doel is om samen met leerkrachten het onderwijs te verbeteren. Zodat kinderen actief en betrokken genieten van de tijd op school, zodat ze zich echt gaan verdiepen in onderwerpen en kennis, inzichten en vaardigheden ontwikkelen. Na jarenlange ervaring in het onderwijs ben ik in 2010 begonnen als onderwijsadviseur bij OBD Noordwest. Ik heb er veel geleerd en mooie kansen gekregen. In 2015 besloot ik om mijn carrière een nieuwe wending te geven. Het resultaat is Tessel van der Linde Onderwijsadvies. Ik begeleid scholen in het hele land op het gebied van vernieuwend onderwijs gericht op onderzoekend leren en spel. Daarnaast verzorg ik workshops voor o.a. de Kleuteruniversiteit en schrijf ik aan een methode voor onderzoekend leren. Ik maak deel uit van een groep zelfstandig onderwijsadviseurs die samen optrekken in hun professionalisering. Door deze samenwerking zijn we in staat om scholen een goed alternatief te bieden voor klussen die buiten onze eigen expertise vallen. Als begeleider sta ik naast de leerkracht. Ik denk mee om tot realistische oplossingen te komen. Ik ben analytisch, creatief én praktisch. Door mijn analytisch vermogen ben ik goed in staat om vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken. Ik denk goed door over de stimulerende of juist belemmerende factoren. Door mijn creativiteit ben ik in staat om associatief naar onderwerpen te kijken. Ik bedenk graag oplossingen die buiten de box vallen. Mijn praktische aanpak zorgt ervoor dat ik met haalbare oplossingen en ideeën kom. Dan kan er echt iets in het onderwijs veranderen! Bij onderwijsadvieswerk is het belangrijk dat er een klik is tussen de opdrachtgever en adviseur. Ik kom daarom graag langs voor een vrijblijvend kennismakinggesprek. Voor vragen over mijn aanbod kan je mij bereiken op 06 55079210 of per mail via info@tesselvanderlinde.nl.

Over mij

Over mij

Achtergrond en ervaring

Na jarenlange ervaring in het onderwijs ben ik in 2010 begonnen als onderwijsadviseur bij OBD Noordwest. Ik heb daar veel geleerd en mooie kansen gekregen. In 2015 besloot ik om mijn carrière een nieuwe wending te geven. Het resultaat is Tessel van der Linde Onderwijsadvies.

Als begeleider sta ik naast de leerkracht. Ik denk mee om tot realistische oplossingen te komen. Door mijn analytisch vermogen ben ik goed in staat om vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken. Ik denk goed door over de stimulerende of juist belemmerende factoren. Door mijn creativiteit ben ik in staat om associatief naar onderwerpen te kijken. Ik bedenk graag oplossingen die buiten de box vallen. Mijn praktische aanpak zorgt ervoor dat ik met haalbare oplossingen en ideeën kom. Mijn doel is dat leerkrachten meer over hun onderwijs nadenken om er meer diepgang en betekenis aan te geven. 

Voor vragen over mijn aanbod kan je mij bereiken op 06 55079210 of per mail via info@tesselvanderlinde.nl.

 

Over Tessel

Dit schooljaar zijn wij gestart met spelend en onderzoekend leren onder begeleiding van Tessel van der Linde. Tessel is een inspirerende persoonlijkheid. Tijdens de studiedagen speelt zij zoveel mogelijk in op de persoonlijke ontwikkeling en de beleving van de collega’s, terwijl ze daarnaast de doorgaande lijn bewaakt. Daarnaast helpt ze ons ‘achter de schermen’ door bewuste keuzes te maken ten aanzien van onze methodes en de gestelde kerndoelen.  dit neemt ons veel (denk)werk en twijfels uit handen. Ook is Tessel waar nodig flexibel, een belangrijke kwaliteit als het gaat om schoolontwikkeling. ze is altijd bereid om samen te sparren over de volgende interventie, zodat het echt een proces op maat wordt.   

 
Lydia Schuurbiers, Interim locatiedirecteur Basisschool de Achthoek  
 
 
We ervaren Tessel als een betrokken, enthousiaste en betrouwbare persoonlijkheid. Ze denkt praktisch goed met het team mee waardoor de leerkrachten echt geholpen worden tijdens de voorbereiding van een thema.
 
John Jansen, Directeur OBS De Koekoek
 
 
Tessel heeft bij ons een traject verzorgd rondom onderzoekend leren. Zij stak veel tijd in communicatie vooraf met de bouwcoordinatoren om goed de uitgangssituatie te weten. Tessel is een prettig persoon en krijgt leerkrachten snel enthousiast. Ook weet zij goed aan te haken bij wat reëel is voor de klas en weet zij inhoudelijk goed waarover ze het heeft.
 
Ester Vollenga, directeur Basisschool de Kring.

 

Tessel zet zich echt in om mee te denken met de ontwikkeling die de school wil doorlopen maar bewaakt ook het welzijn van de leerkrachten. Een prettige samenwerking die ik anderen graag wil aanbevelen!

Richard de Korte, directeur OBS Het Kompas.

 

Voor mij was thematisch werken met VLL de ‘missing link’ tussen groep 2 en 3, een fantastische manier om spel en lezen aan elkaar te koppelen. Het spel in mijn groep is nu echt spel en geen zoethoudertje (pak de bak met lego maar). Ik onderschatte de mogelijkheden van de kinderen (en waarschijnlijk van mezelf) om tot rollenspel te komen. Het is geweldig om te zien hoe kinderen enthousiast worden en helemaal in een thema op gaan!

Wilma Bossen-Terpstra, Basisschool de Kwikstaart

 
Onze ervaringen met Tessel als begeleider zijn positief. We komen door de trajecten met haar weer tot de kern van ons vak; het creëren van een betekenisvolle leeromgeving waarin ieder kind uitgedaagd wordt niet alleen te leren, maar ook te ontdekken en zich te verwonderen. Niet alleen maar juist met elkaar! 
We merken dat Tessel’s begeleiding ons inspireert. Als team zijn we lerend. Dat levert soms situaties op waaraan we soms nog wel moeten wennen maar het ‘kraakt’ bij ons op een positieve manier. Wat ons betreft mag ze vaker komen! 
 
Nienke Liekelema, Bovenbouwcoördinator OBS de Koekoek
 

In het januarinummer van JSW beschrijf ik mijn schoolweek: een kijkje in de keuken van mijn werk als onderwijsadviseur.

Over mij