Cursusaanbod

 

Vanaf april 2020 kan je je weer opgeven voor mijn cursussen voor het schooljaar 2020-2021. De kosten zijn € 500,- p.p.

  

 

Kleuters in de 21e eeuw! 

Over de cursus: spelend, onderzoekend én ontwerpend leren in de onderbouw! Een praktische cursus gericht op het toepassen van doelen, 21e eeuwse vaardigheden en spelend leren.

In deze cursus staat het spelende jonge kind centraal. Als leerkracht geef je het spel ruimte maar weet je ook hoe je kinderen kunt uitdagen om zich binnen hun spel te blijven ontwikkelen. Je biedt doelbewust en gedifferentieerd activiteiten aan waarmee je het kind in de zone van naast ontwikkeling stimuleert. Je hebt kennis van ontwikkelingslijnen en weet hoe je de kinderen in je eigen groep hierop in kunt schalen. Je werkt daardoor beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd aan de ontwikkeling van alle kinderen. 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Je leert wat spelend leren inhoudt, waarom spel belangrijk is voor jonge kinderen en hoe je daar als leerkracht binnen thema’s ruimte aan biedt. Daarbij leer je hoe je doelbewust en gedifferentieerd doelen aan het spel kunt verbinden. Je leert hoe je losse lesjes, activiteiten en gesprekken meer betekenis kunt geven. Je leert wat de 21e eeuwse vaardigheden m.b.t. kleuters inhouden en hoe je deze vaardigheden doelbewust kunt prikkelen.

De bijeenkomsten zijn een combinatie tussen theorie en praktijk. Je werkt thema’s uit, krijgt opdrachten mee en reflecteert op je eigen ontwikkeling en het proces in jouw groep. Hierdoor weet je steeds beter hoe je de spelende kleuter kunt stimuleren, prikkelen en ondersteunen in spel, onderzoek en ontwerpopdrachten, binnen passende spelgerichte thema’s. 

Cursusaanbod

Thematisch spelend leren in groep 3 (en Thematisch onderzoekend leren in groep 4)  

In deze cursus leer je hoe je in groep 3 een dynamisch thematisch aanbod kunt creëren. Daardoor ontstaat een soepele overgang tussen groep 2 en groep 3. Door het thema krijgen jouw kinderen de gelegenheid om vanuit hun rollenspel tot leren te komen en krijgt het lezen, schrijven en rekenen betekenis in het spel en de themaopdrachten.

In de cursus leer je wat een spelgericht thema inhoudt, hoe spel eruit ziet en hoe je dit als leerkracht kunt stimuleren. Je leert hoe je creatieve taalopdrachten ontwerpt waarmee kinderen verdiepend leren over een thema en uitgedaagd worden tot eigen schrijfproducten.   

Het thematisch werken gebeurt naast en niet in plaats van de methode die je voor het leren lezen gebruikt. Je start met 3 keer 45 minuten thematijd en stapje voor stapje neemt dit. Het thema vervangt daarmee de vrije speelmomenten. Het thema draait om betekenis geven aan het lezen en schrijven, kennis over de wereld opdoen en geeft inhoud aan het programma.  

Naast het thema leer je ook hoe je de taal en rekenmomenten dynamischer vorm kan geven. Je gaat in een circuit werken waarbij je meer aandacht hebt de individuele leerling. Dit komt de resultaten en het gedifferentieerd lesgeven direct ten goede. 

De cursus is praktisch en stap voor stap opgebouwd. Je krijgt daardoor de tijd om op jouw eigen tempo de controle los te laten en te ervaren wat er gebeurt als je kinderen meer ruimte en inhoud biedt. 

De thema’s die je uit gaat werken linken aan de ankerverhalen van de methoden Lijn 3 of VLL Kim. Ze zijn herkenbaar in de echte wereld en dagen uit tot rollenspel en spel met playmobil. Je werkt in totaal vijf thema’;s uit. Tijdens de cursus krijgt je voor ieder thema ideeën en materialen aangereikt.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur verspreid over het jaar. In de bijeenkomst verdiep je je in het nieuwe thema en maak je een start met de voorbereiding. 

Op veler verzoek staat de cursus ook open voor leerkrachten van groep 4. Zij werken tijdens de cursus eigen thema’s uit waarbij de nadruk ligt op spel met spelfiguren en het begeleiden van onderzoekvragen. Deze onderzoeksvragen passen bij de thema’s die de leerkrachten van groep 4 met elkaar uitwerken. Zij leren hoe zij groepjes kinderen uitdagen en begeleiden bij passende onderzoeksvragen, hoe zij experimenten vormgeven en  hoe zij taalopdrachten uit hun taalmethode betekenis kunnen geven in het thema.  

 
Cursusaanbod

Voor beide cursussen geldt een studiebelasting van gemiddeld 1 uur zelfstudie p/w.