Cursusaanbod

 

 

Je kunt je tot 1 juli 2019 inschrijven voor de cursussen voor het schooljaar 2019-2020 via info@tesselvanderlinde.nl

De prijs per deelnemer is €500,- . De inschrijving is compleet na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en betaling van het cursusgeld.

Let op: Bij de locaties waar een regio bij staat, kan het zijn dat de cursuslocatie niet precies in deze aangegeven plaats ligt. Ik doe mijn best om de meest gunstig gelegen school als locatie te kiezen.

 

 

Kleuters in de 21e eeuw! 

Over de cursus: spelend, onderzoekend én ontwerpend leren in de onderbouw! Een praktische cursus gericht op het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden en spelend leren.

In deze cursus staat het spelende jonge kind centraal. Als leerkracht geef je het spel ruimte maar weet je ook hoe je kinderen kunt uitdagen om zich binnen hun spel te blijven ontwikkelen. Je biedt doelbewust en gedifferentieerd activiteiten aan waarmee je het kind in de zone van naast ontwikkeling stimuleert. Je hebt kennis van ontwikkelingslijnen en weet hoe je de kinderen in je eigen groep hierop in kunt schalen. Je werkt daardoor beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd aan de ontwikkeling van alle kinderen. 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Je leert wat spelend leren inhoudt, waarom spel belangrijk is voor jonge kinderen en hoe je daar als leerkracht binnen thema’s ruimte aan biedt. Daarbij leer je hoe je doelbewust en gedifferentieerd doelen aan het spel kunt verbinden. Je leert hoe je losse lesjes, activiteiten en gesprekken meer betekenis kunt geven. Je leert wat de 21e eeuwse vaardigheden m.b.t. kleuters inhouden en hoe je deze vaardigheden doelbewust kunt prikkelen.

De bijeenkomsten zijn een combinatie tussen theorie en praktijk. Je krijgt opdrachten mee en reflecteert op je eigen ontwikkeling en het proces in jouw groep. Hierdoor weet je steeds beter hoe je de spelende kleuter kunt stimuleren, prikkelen en ondersteunen in spel, onderzoek en ontwerpopdrachten.

De cursus vindt op een van de scholen van de deelnemers plaats. Per cursus gaat het om vijf bijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor deze cursus zijn 500 euro p.p. Het is raadzaam om de cursus met minimaal 2 deelnemers per school te volgen. 

Cursusaanbod 2019-2020 Kleuters in de 21e eeuw

Cursusaanbod

Thematisch spelend en onderzoekend leren in groep 3 en 4

Sinds enkele jaren verzorg ik de succesvolle cursus Thematisch spelend leren in groep 3. Deze cursus is erop gericht om kinderen in groep 3 een thematisch aanbod te bieden waarin uitdaging in spel, kennis over de wereld (wereldoriëntatie) en betekenisvolle lees en schrijfopdrachten centraal staan. Gaandeweg de cursus ontstaat een dynamische manier van lesgeven die meer lijkt op de werkwijze in de kleutergroepen. Kinderen werken hierbij in groepjes aan zelfstandige en themaopdrachten terwijl andere kinderen instructie krijgen. Zo ontstaat er geleidelijk een  soepele overgang van groep 2 naar groep 3 waarin kinderen ruimte krijgen voor spel en onderzoekend leren in betekenisvolle thema’s.   

De thema’s die worden uitgewerkt zijn gelinkt aan de aanvankelijk leesmethoden die de leerkrachten gebruiken. Ongeacht of je met Lijn 3 of met VLL Kim werkt kan je de cursus volgen. Voor beide methoden heb ik binnen de ankerverhalen gezocht naar spelgerichte onderwerpen die  herkenbaar zijn in de echte wereld en waardoor de spelontwikkeling verder tot ontwikkeling kan komen.

Door het genoemde succes is de vraag ontstaan om ook voor groep 4 een thematisch aanbod te bieden: in de thema’s die ik hierbij heb gekozen, heb ik mij gericht op het onderzoekend leren en het creëren van spelverhalen. Ik bied de leerkrachten van groep 4 eveneens 5 thema’s die gezamenlijk worden uitgewerkt in onderdelen die tijdens thematijd kunnen worden aangeboden. Hierbij gaan de kinderen samen met de leerkrachten op onderzoek uit terwijl andere groepjes kinderen zich verdiepen in verhalen, teksten, thematisch spel en creatieve opdrachten.  

Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je de lesstof in jouw groep anders kunt inrichten en hoe je kinderen  meer uitdaging biedt door het werken in thema’s. De bijeenkomsten zijn inspirerend en worden gebruikt om je het thema’s werken eigen te maken en ter voorbereiding van het uit te voeren thema.     

Leerkrachten met een combinatiegroep 3/4 krijgen door deze cursus de mogelijkheid om eenheid in hun groep te creëren en gedifferentieerd aan een gezamenlijk thema te werken.

Opgeven kan via info@tesselvanderlinde.nl

De cursus vindt op een van de scholen van de deelnemers plaats. Per cursus gaat het om vijf bijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor deze cursus zijn 500 euro p.p. Het is raadzaam om de cursus met minimaal 2 deelnemers per school te volgen. 

Cursusaanbod 2019-2020 Thematisch leren in groep 3 en 4

Cursusaanbod