Cursusaanbod

 

 

Vanaf april 2019 kan je je inschrijven voor cursussen voor het schooljaar 2019-2020.  

 

 

Kleuters in de 21e eeuw! 

Over de cursus: spelend, onderzoekend én ontwerpend leren in de onderbouw! Een praktische cursus gericht op het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden en spelend leren.

In deze cursus staat het spelende jonge kind centraal. Als leerkracht geef je het spel ruimte maar weet je ook hoe je kinderen kunt uitdagen om zich binnen hun spel te blijven ontwikkelen. Je biedt doelbewust en gedifferentieerd activiteiten aan waarmee je het kind in de zone van naast ontwikkeling stimuleert. Je hebt kennis van ontwikkelingslijnen en weet hoe je de kinderen in je eigen groep hierop in kunt schalen. Je werkt daardoor beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd aan de ontwikkeling van alle kinderen. 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Je leert wat spelend leren inhoudt, waarom spel belangrijk is voor jonge kinderen en hoe je daar als leerkracht binnen thema’s ruimte aan biedt. Daarbij leer je hoe je doelbewust en gedifferentieerd doelen aan het spel kunt verbinden. Je leert hoe je losse lesjes, activiteiten en gesprekken meer betekenis kunt geven. Je leert wat de 21e eeuwse vaardigheden m.b.t. kleuters inhouden en hoe je deze vaardigheden doelbewust kunt prikkelen.

De bijeenkomsten zijn een combinatie tussen theorie en praktijk. Je krijgt opdrachten mee en reflecteert op je eigen ontwikkeling en het proces in jouw groep. Hierdoor weet je steeds beter hoe je de spelende kleuter kunt stimuleren, prikkelen en ondersteunen in spel, onderzoek en ontwerpopdrachten.

De cursus vindt op een van de scholen van de deelnemers plaats. Per cursus gaat het om vijf bijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor deze cursus zijn 500 euro p.p. Het is raadzaam om de cursus met minimaal 2 deelnemers per school te volgen. 

Cursusaanbod

Thematisch werken met VLL en Lijn 3 

In deze cursus leer je hoe je in combinatie met jouw eigen taalmethode een thema vorm geeft. Een thema heeft als uitgangspunt dat je het kunt spelen en dat het herkenbaar is in de echte wereld. Door een thema geef je kinderen in groep 3 de gelegenheid om zich in hun spel te blijven ontwikkelen en al spelend kennis over de wereld op te doen. 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst wordt er samen een thema uitgewerkt.  

In de cursus leer je hoe je thematisch werken organiseert, het spel verrijkt met lezen, schrijven en rekenen en daarmee de leerstof van groep 3 betekenis geeft. Je leert hoe je met onderzoeksvragen en ontwerpopdrachten het spel verrijkt en de kennis vergroot, hoe je hierdoor ruimte voor 21e eeuwse vaardigheden schept. Verder gaan we in op hoe jij als leerkracht spel en onderzoekend leren begeleidt en hoe je gericht aan doelen rond wereldoriëntatie werkt.

Ongeacht of je met Lijn 3 of met de oude of nieuwe Veilig Leren Lezen werkt, kan je deze cursus volgen. De thema’s die ik tijdens de cursus aanbied linken aan de materialen (anker/leesverhalen) van beide methoden. 

Door deze cursus zorg je voor een soepele overgang tussen groep 2 en groep 3. Naast het formele leren (in de ochtend) bied je door de thema’s kinderen in groep 3 (in de middag) de mogelijkheid tot spelend leren. Doordat ze tijdens hun spel oefenen met lezen, schrijven en rekenen verandert hun spel in spelend leren. 

Ook leerkrachten met een combinatiegroep 2-3 of 3-4 krijgen door deze cursus de mogelijkheid om eenheid in hun groep te creëren en gedifferentieerd aan een gezamenlijk thema te werken.

Opgeven kan via info@tesselvanderlinde.nl

De cursus vindt op een van de scholen van de deelnemers plaats. Per cursus gaat het om vijf bijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor deze cursus zijn 500 euro p.p. Het is raadzaam om de cursus met minimaal 2 deelnemers per school te volgen. 

 
Cursusaanbod

Thematisch werken in groep 4 

Vanwege het grote succes van de cursus Thematisch werken in groep 3 werd mij steeds vaker gevraagd of ik ook een cursus voor groep 4 kon verzorgen. Omdat ik voor mijn trajecten al diverse thema’s gericht op groep 4 heb ontworpen kom ik graag aan deze vraag tegemoet! 

Over de cursus:  in deze cursus leer je hoe je in combinatie met jouw eigen taalmethode een thema vormgeeft. Net als in groep 3 zijn de thema’s in groep 4 herkenbaar in de echte wereld. Omdat de behoefte aan spelend leren afneemt, krijgen onderzoeksvragen een grotere betekenis binnen de thema’s. Aangezien kinderen in groep 4 nog niet zo vaardig in lezen en opzoeken zijn, gaat het vooral om onderzoekbare en uitzoekbare vragen. Het doel is dat kinderen zelf nadenken waarbij ze hogere cognitieve vaardigheden inzetten.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst wordt er samen een thema uitgewerkt.  Deze thema’s vragen ongeveer 3 uur per week aan onderwijstijd. 

In de cursus leer je uit welke onderdelen een thema bestaat en hoe je thematisch werken organiseert. Je leert wat goede onderzoeksvragen zijn, en hoe je deze modelt en begeleidt.  Je werkt volgens een circuitmodel zodat je met kleine groepjes kan werken en kinderen echt kunt coachen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen tijdens het thema zinnig bezig zijn ontwerp je opdrachten waarin de taaldoelen terugkomen.

Ongeacht of je met Staal, Taal Actief of een andere methode werkt, kan je deze cursus volgen. De thema’s die ik tijdens de cursus aanbied staan los van de methoden en zijn vooral gericht op wereldoriëntatie. In de vijf thema’s die we samen ontwikkelen komen natuur, techniek, aardrijkskunde, cultuur en geschiedenis aan bod en is taal de drager om vanuit denken, praten, lezen en schrijven tot kennis te komen.

 

De cursus vindt op een van de scholen van de deelnemers plaats. Per cursus gaat het om vijf bijeenkomsten van 2 uur. De kosten voor deze cursus zijn 500 euro p.p. Het is raadzaam om de cursus met minimaal 2 deelnemers per school te volgen.