Kleuters in de 21e eeuw | Thematisch leren in groep 3 en 4

Cursusaanbod

Vanaf april 2020 kan je je weer opgeven voor mijn cursussen voor het schooljaar 2020-2021. De kosten zijn € 500,- p.p

Geef mij een seintje!

Ik stuur je een mailtje zodra de cursussen online staan! 

Cursus voor groep 1-2

Kleuters in de 21e eeuw!

Daag jonge kinderen uit in spelend, onderzoekend én ontwerpend leren. Creëer grote betrokkenheid en zorg voor een uitdagend en betekenisvol thematisch aanbod, waarbij jij je doelen niet uit het oog verliest.   

Kleuteronderwijs draait om meer dan doelen voor taal en rekenen. Wanneer een onderwerp voor kleuters echt betekenis heeft, zijn ze betrokken en gaan ze samen met jou op onderzoek uit. Ze nemen de inhoud mee in hun spel waardoor spelend leren ontstaat. Met een thema bied je ze een context waarin jouw doelen en werkjes meer waarde voor hen krijgen.  Kleuteronderwijs vanuit spel en onderzoekgerichte thema’s is uitdagender, boeiender en betekenisvoller!   

 • Je ontwerpt thema’s waarmee je jouw kleuters uitdaagt in hun spelontwikkeling en onderzoeksvaardigheden, rond herkenbare onderwerpen uit jullie eigen omgeving.  
 • Je denkt kritischer na over de invulling van je thema’s en wat je daarmee wilt bereiken. 
 • Je begrijpt dat niet ieder thema spel uitlokt en dat niet ieder onderwerp betekenis heeft.
 • Je ontdekt kansen om taal en rekendoelen vanuit betekenisvolle activiteiten aan bod te laten komen.
 • Je leert hoe rollenspel zich ontwikkelt en hoe je de spelontwikkeling kunt stimuleren en begeleiden.     
 • Het gaat in de thema’s om de verbinding tussen spel, onderzoeksvaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. 
 • De werkwijze vraagt een tijdsinvestering maar je werk wordt wel veel boeiender en krijgt ook voor jou meer betekenis. 
 • Er wordt van je gevraagd om bijvoorbeeld voor kartonnen dozen of ander kosteloos materiaal te zorgen. Voordeel: je hoeft niet meer op zondag naar school om de spelhoek alvast klaar te zetten! 
 • Kom je alleen? Zorg dat jouw directeur achter deze cursus staat en dat je mag experimenteren met andere thema’s dan je collega’s. 
 • Je krijgt geen kant en klare methode maar leert volgens een methodiek te werken waarin je je eigen keuzes en afwegingen maakt. 
 • Als je jouw huidige werkwijze eigenlijk niet wilt veranderen en als je gelooft dat een thema als Noordpool- Zuidpool betekenis voor kleuters heeft, kan je deze cursus beter aan je voorbij laten gaan! 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt gepraat, geluisterd, veel nagedacht en ook concreet gewerkt aan de voorbereiding van jouw volgende thema. 

Naast de 10 contacturen zorg je voor materialen zoals karton en ander kosteloos materiaal, voor tijd om te reflecteren én om te genieten van het spel en de betrokkenheid van de kleuters in je groep! 

Locaties, data en tijden

luchthaven 2

Cursus voor groep 3 en 4

Thematisch leren in groep 3 en 4

Op veel scholen is de overgang van groep 2 naar 3 veel groter dan nodig is. Deze cursus geeft jou inzicht en houvast om thematisch spelend en onderzoekend leren vorm te geven én leert je hoe je bij jouw taal en rekenonderwijs beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Zo ontstaat een thematische en dynamische aanpak waarbij de resultaten en het leerplezier omhoog gaan. 

Met een thematische en dynamische aanpak kan je zorgen dat kinderen in groep 3 en 4 vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid kennis over de wereld opdoen. Dat gebeurt in thema’s die uitdagen tot rollenspel en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Zo werk je aan thema’s die betekenis hebben en waarin de spelontwikkeling en de onderzoekende houding tot ontwikkeling komt.     

 • Je ontdekt mogelijkheden om binnen jouw programma thematisch te werken.
 • Je creëert een thematisch aanbod voor de middag waardoor jouw kinderen worden uitgedaagd in spelend en onderzoekend leren.  
 • Je leert wanneer thema’s uitdagend zijn op het gebied van rollenspel en onderzoeksvragen. 
 • Je ontwerpt rijke themahoeken en uitdagende activiteiten waarin de onderwijsdoelen van groep 3 en 4 betekenisvol geoefend worden.
 • Je krijgt mogelijkheden aangereikt om (naast de thema’s) binnen je regulieren vakken beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van jouw kinderen.     
 • De thema’s vervangen niet de methoden voor taal en rekenen. De thema’s zijn bedoelt om al spelend en onderzoekend kennis over de wereld op te doen. Ze vervangen wel methoden voor de zaakvakken.
 • De cursus is in fases opgebouwd. Je komt je stap voor stap los van een traditionele aanpak in groep 3 en 4.  
 • De cursus vraagt een tijdsinvestering en omdenken. Je ervaart direct hoe de kinderen van het thematisch aanbod genieten. 
 • Je krijgt ideeën voor thema’s aangereikt die goed passen bij de methoden VLL en Lijn 3. Je werkt niet voor iedere anker een nieuw thema uit want dat is niet haalbaar. 
 • Als je andere thema’s wilt doen dan in de cursus worden aangereikt dan ontwerp je die zelfstandig.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over het schooljaar. Er wordt gepraat, geluisterd, en geoefend met het ontwerpen van onderdelen voor je thema. 

Naast de 10 contacturen bereidt je je thema voor en zorg je voor de materialen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast het je tijd nodig om te reflecteren én om te genieten van de betrokkenheid van jouw kinderen bij de thema’s! 

Locaties, data en tijden

Geef mij een seintje!

Ik stuur je een mailtje zodra de cursussen online staan!